Don Bosko
Omladinski centar

Omladinski centar

Omladinski centar Don Bosko, koji djeluje u okviru Katoličke crkve na Koniku, okuplja veliki broj mladih, koji učestvuju u organizovanju raznih edukativnih, kreativnih, sportskih i drugih programa i radionica. Glavni cilj organizacije je sprečavanje nastanka društveno-devijantnog ponašanja. Pored ovog, neki od ciljeva su i:

  • razvoj djece i mladih u odgovorne, kreativne, sposobne mlade ljude koji će doprinijeti razvoju društva u kojem žive;
  • ohrabriti ih da se izraze i kažu ono što misle, da saslušaju tuđe mišljenje i poštuju razlike;
  • stimulisati razmjenu ideja i iskustava i uzajamno razumijevanje;
  • podspješiti njihov fizički razvoj i upoznati ih sa zdravim stilovima života;

Naš centar posjećuju djeca i mladi koji često dolaze is socijalno ugroženih porodica, oni koji žive na margini društva, bez roditeljskog staranja. Želimo da ih sklonimo sa ulice, da im pružimo ruku pomoći i podrške, i da kroz različite aktivnosti podspješimo njihov psihički i fizički razvoj. Otvoreni smo za sve bez obzira na nacionalnu, vjersku i svaku drugu pripadnost. Posjetioci centra najčešće dolaze sa područja Konika, Starog aerodroma, Kakaricke gore, Maslina i Omer Božaja i uzrasta su od 7 do 20 godina. Centar djeluje po principima don Boskovog preventivnog sistema, koji je zaštitni znak naše ustanove. Omladinski centar postoji od 1998. godine a registrovan je kao nevladino udruženje 2011. godine.


Dnevni oratorij obuhvata različite radionice i aktivnosti za djecu. Odvija se svakog radnog dana od 16:00–17:30h i u okviru njega djeca mogu učestvovati u kreativnim radionicama, sportskim igrama, turnirima, društvenim i drugim igrama. Otvoren je za svu djecu koja posjeduju člansku kartu DBC-a. Responsive image

Zimski i ljetnji oratorij se organizuju tokom školskog raspusta, kada djeca imaju najviše slobodnog vremena, u trajanju od nedjelju ili dvije nedjelje dana. Program se odvija od 9-13h i sastoji iz edukativnih i kreativnih radionica, igara, sporta i izleta. Tokom ljetnjih oratorija, naši animatori su pripremali predstave i skečeve, nakon kojih su djeca bila dijeljena u grupe, gdje razmjenjuju mišljenja i iskustva koja se tiču zadate teme. Na zimskom oratoriju su djeca obično gledala crtani film, nakon kojeg se takođe dijele u grupe i razgovaraju ili igraju igre koje se odnose na odgledanu temu ili poruku. Kreativne radionice podrazumijevaju izradu korisnih predmeta ili ukrasa od različitog materijala. Ova radionica, osim što podstiče kreativnost i maštu, uči ih i važnosti recikliranja, o čemu je svijest u Crnoj Gori još uvijek na niskom nivou. Jedan dan u nedjelji je rezervisan za izlet, zimi na Vučje, a ljeti na more. Ovo je najposjećeniji program, koji okuplja od 80 do 100 djece.
Responsive image

Radionice u kojima je moguće učestvovati kod nas su: stolarska, muzička, kuvarska i video radionica. Responsive image

Školska pomoć je namijenjena djeci kojoj je neophodna podrška prilikom usvajanja znanja iz različitih predmeta koje uče u školi. Najčešće su to matematika, fizika, i strani jezici. Animatori i volonoteri im pomažu da urade domaće zadatke i savladaju gradivo. S ozbirom da rade u opuštenoj atmosferi i u grupi, ovdje su motivisaniji i spremniji da rade, što rezultira boljim ocjenama i većom aktivnošću u školi. Responsive image

Kampovanje im omogućava da vrijeme provedu u prirodi, upoznaju se sa ljepotama svoje zemlje, odmaraju od korišćenja tehnologije i virtuelnih prijateljstava, i zbližavaju se među sobom. Vrijeme provode na svježem vazduhu, aktivno učestvujući u raznovrsnim aktivnostima. Na kampovanju stiču vještine koje im omogućavaju da opstanu u prirodi, i da se snađu u sredini na koju nisu navikli. Najčešće se organizuje na Kučkim planinama u trajanju od 4-5 dana. Responsive image

Radne akcije je do sada „Don Bosko centar“ uspješno organizovao u saradnji sa organizacijama iz Slovenije i Planinarskim savezom „Komovi“ iz Podgorice. 2005. godine je markirana staza kanjona Mrtvice, 2010. godine markirana je staza i postavljene su info-table na planini Treskavac i Bukumirskom jezeru, 2012. godine obnovljene su info-table u kanjonu Mrtvice. Cilj ovih akcija je druženje, razmjena iskustava između volontera iz različitih zemalja, i upoznavanje i predstavljanje ljepota Crne Gore, a rezultat je dostupnost značajnih prirodnih resursa širim narodnim masama. Responsive image

SportKAT Liga je namijenjena mladima kod kojih sport zauzima značajno mjesto, a za učešće u ligi nemaju priliku. Igraće se jednom mjesečno, nedjeljom popodne. Odvijaće se na principu susreta, gdje neće biti samo fudbal i liga, nego će uz to biti i druženje, info sesije, radionice i aktivnosti i mogućnosti za mlade drugih organizacija. Cilj SportKAT LIGE je omogućiti mladim ljudima da se bave sportom i kroz njega izgraditi svijet koji poštuje temeljne vrijednosti poput mira, prijateljstva, istine, tolerancije, poštovanje ljudskih prava i dostojanstva, solidarnosti i poštene igre, tj. „fair play“.


Raspored SportKAT 2021 (⬇)

Tabela SportKAT 2021 (prvo kolo) (⬇)

Tabela SportKAT 2021 (drugo kolo) (⬇)
FK Don Bosko

 

Animatori

Sve aktivnosti pripremaju i vode naši volonteri koje nazivamo animatorima, jer su pored svog vremena uloženog u različite aktivnosti koje organizujemo, prošli kroz više obuka kako bi njihov rad sa djecom bio na ozbiljnijem nivou. To su mladi od 15 do 30 godina koji su pored škole animatora, gdje su naučili i opremili se znanjem potrebnim za njihov dalji rad, ali i motivisali da svoje znanje, talente i sposobnosti usavrše kroz brojne programe, bili i makar na jednoj internacionalnoj razmjeni (obuke, omladinske razmjene, ESC – evropska inicijativa za solidarnost, seminari, konferencije, simpozijumi, kampovi…). Ima ih oko 50 i podjeljeni su u tri grupe: preanimatori, animatori i mentori. Animatori su uglavnom mladi koji su kao djeca učestvovali u aktivnostima DBC-a. Odnos između animatora i posjetilaca centra je prijateljski, sve se odvija na nivou saradnje u opuštenoj atmosferi, pa se djeca osjećaju prijatno i slobodno da se izraze.
Dobrodošli su svi oni koji bi željeli da nam se pridruže. Da bi postao dobar animator, imamo kod nas organizovanu i školu za animatore, jer nije dovoljno samo da želiš da činiš dobro, nego treba to i da znaš.

Animatori
Škola animatora

Od kreativnosti i umješnosti animatora u radu sa djecom zavisi u velikoj mjeri uspješnost naših programa, te nam je zato ovaj segment našeg rada veoma važan. Škola animatora je namijenjena mladima uzrasta od 14 do 25 godina, čiji se rad odvija kroz sastanke na kojima se pripremaju programi za djecu kao i neformalna druženja nakon realizovanih programa, koja služe opuštanju i druženju naših animatora i jačanju timskog duha. Uključivanje animatora, koji su uzrasta od 14 do 16 godina, u aktivnosti našeg centra odvija se kroz rad škole za preanimatore, koji ovdje stiču prva znanja o preventivnom don Boskovom metodu i uče se znanjima i vještinama koje koriste za podsticanje socijalnog razvoja djece kroz igru. Sa njima jednom sedmično tokom školske godine radi vođa omladinskog centra na bazi mentorstva. Nakon toga, preanimatori dobijaju priliku da se okušaju u radu sa djecom i tako se unaprijeđuju u animatore, a centar dobija nove mlade ljude koji pomažu u vođenju programa.

Animatori
Obuke

Naši animatori i volonteri na seminarima i razmjenama stiču potrebna znanja i vještine za rad sa mladima. Oni sami osmišljavaju i vode aktivnosti u okviru programa koje nudimo djeci, podstiču djecu da se aktivno uključe i prenose im određene vještine i znanja. Tokom seminara i razmjena sa mladima iz Evrope, naši animatori su u toku sa inovacijama na polju omladinskog rada, usvajaju vještine koje se tiču animacije i neformalnog obrazovanja i dobijaju nove ideje, koje upotrebljavaju u radu u centru. Većina obuka je organizovana od strane međunarodne mreže Don Bosco Youth-net i omladinskih centara iz Slovenije.

Animatori
Mentorstvo

Nakon određenog broja godina provedenih kao animator, svi koji su pokazali sposobnost i duh vođe prilikom organizovanja i sprovođenja različitih aktivnosti, preuzimaju ulogu mentora i svoje znanje prenose na mlađe generacije preko raznih obuka, aktivnosti, škole animatora, kao i raznih seminara, konferencija i drugih aktivnosti, kako nacionalnih tako i internacionalnih. Njihove dužnosti su, pored gore navedenog, uglavnom koordinacija ljudstvom i preuzimanja uloge vođe projekta koje njihova stručnost pokriva.


Galerija

Kontakt

NVU Don Bosko centar
Vođa omladinskog centra
Rudi Tisel

Ljindon Ljucović
Telefon: +382 69 222 073

Ul. Zagrebačka 3
81000 Podgorica
Email: omladinski.centar@donbosko.me

Bankovni račun
NLB: 530-19326-41
IBAN: ME25530005120005421475
SWIFT: MNBAMEPG

PIB
02825414

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien