Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Započela realizacija obuke za nezaposlene sa ZZZ

Podgorica
11.09.2017

Centar za obrazovanje i odgoj "Don Bosko" (CooDB) je ponovo započeo realizaciju programa obrazovanja nezaposlenih lica iz engleskog jezika i rada na računaru u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje (ZZZ). U projekat, koji se redovno izvodi u CooDBu je ovog puta uključeno ukupno 20 nezaposlenih lica sa evidencije Zavoda za zaposljavanje, počeo je krajem avgusta 2017. i trajaće do početka novembra 2017.godine.

Obuka za računare je fokusirana na sticanje praktičnih znanja  i pripremu polaznika za samostalnu upotrebu računara za rad u kancelariji. Obuku iz engleskog jezika usmjerena je ka ovladavanju usmenom i pismenom komunikacijom i program se uskladjuje sa individualnim potrebama polaznika. Projekat ima za cilj da omogući nezaposlenima dokvalifikaciju kroz sticanje dodatnih znanja koja će ih osposobiti za posao u savremenom okruženju i samim tim olakašati put do posla. Po završetku obuke predviđeno je da polaznici na testu provjere stečena znanja i kao potvrdu o uspjehu dodjeljue im se sertifikat, sa kojim se mogu prijaviti za posao. Ovaj projekat finansira Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.