Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Quot linguas calles, tot homines vales

27.04.2012

Quot linguas calles, tot homines vales. Izučavajući strane jezike u školi Don Bosko, možete poznatu latinsku maksimu prevesti na čak 6 svjetskih jezika. Sigurno vam je poznata navedena izreka: "Koliko jezika znaš, toliko vrijediš"
Napredak tehnologije i tehnike omogućio je da preko interneta budemo povezani sa svim ljudima širom svijeta, da putujemo i otkrivamo nove zemlje, kulture, običaje .... Kad kupujemo neki proizvod, upustva su često napisana na stranim jezicima. Sve nam to pokazuje da je komunikacija na stranom jeziku svakodnevna potreba. Da ne zaboravimo muziku, filmove, serije, reklame. A dobar posao? Uglavnom se podrazumijeva poznavanje najmanje dva strana jezika, a ako znate koji više, više će vas cijeniti.
Upisom nekih od kreativnih kurseva stranih jezika postajete dio široke jezičke zajednice, koja u svijetu globalnih komunikacija postaje sve veća. U ponudi izdvajamo kurseve: engleski,
italijanski, španski, njemački, albanski, ali i kurs računara, idući u susret modernim kompjuterskim tehnologijama. Veliki broj zadovoljnih polaznika nam već vjeruje. Putujte i vi sa nama, kroz bogatu romansku, anglosaksonsku, germansku, albansku, slovenačku kulturu.