Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Program za kurs računara

Kurs računara obuhvata nasavu kojom se polaznici osposobljavaju za korišćenje računara tj. za rad na različitim programima.

Sadržaj kursa:
Osnovni pojmovi. Osnovna upotreba računara.
Disketa. Fleš (USB) memorija i druge vanjske memorijske jedinice.
Podešavanje Windowsa.
Control panel.
Pravljenje i organizacija Word dokumenata.
Formatiranje teksta u Word dokumentima.
Rad sa dokumentima.
Preuređivanje teksta u Word dokumentu.
Tabele.
Rad sa dokumentima: napredno formatiranje fonta i simboli.
Kolone.
Rad sa slikama i tekst boksovima.
Pravljenje prečica.
Uvod u Excel.
Uvod u formule.
Rad u Exelovom okruženju.
Korišćenje naprednih mogućnosti u Excel-u.
Kombinovanje podataka sa više izvora.
Štampanje dokumenata.
Internet