Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Intenzivni njemački

Intenzivni kurs njemačkog A1-B2

Imajući u vidu mogućnost za profesionalno usavršavanje i zapošljavanje naših građanana njemačkom govornom području,pored redovnih kurseva u školi, razvili smo program za ubrzani kurs njemačkog A1-B2.Program se pokazao dobar, ne samo kao priprema kandidata za život i rad na njemačko govorno područje, već i kao veoma efikasan model učenja,kojim za kratko vrijeme ovladate svjetskim jezikom. Uz marljiv i posvećen rad polaznici po ovom programu za kraće vrijeme stiču jezička znanja koja im koriste da nesmetanostudiraju, rade, putuju i žive u Njemačkoj, Austriji i Švajcerskoj i usavršavaj još jedan od svjetskih jezika.

Visokim intenzitetom učenja, efikasnošću nastavnih metoda i interaktivnih materijala i uz germanistu polaznici ostvaruju lične ciljeve učenja veoma brzo. Učenje se odvija u aktivnoj i visokomotivisanoj maloj grupi od 5 do 8 polaznika.

Intenzivni kurs je i dobra priprema za polaganje međunarodno priznatih ispita iz poznavanja njemačkog jezika ÖSD.

Ubrzani kurs njemačkog A1-B2 obuhvata 4 nivoa Zajedničkog evropskog okvira za jezike (svaki nivo se sastoji od 2 podnivoa), tj. počinje se od početnog A1 i napreduje do naprednog B2. Jedan nivo kursa traje 80 školskih časova. Cijena jednog nivoa kursa za grupu od:

5 polaznike i više = 170€

4 polaznike = 200 €

3 polaznike = 260 €