Toggle menu Skupina Donbosko
Donbosko.si
Donbosko povezave

Don Boskov preventivni sustav

Odgojni sustav našeg Centra jest don Boscov . On počiva na tri odgojna stupa: razumu, vjeri i ljubaznosti.

Razum se očituje:
- kroz uvažavanje činjenice da je čovjek Božje stvorenje,
- kroz prihvaćanje Božjih darova i usmjeravanje čovjeka prema Njegovoj zamisli,
- kroz odbacuje utilitarističku viziju čovjeka i svijeta.

Ljubaznost se očituje:
- kroz oratorijanski stil prihvaćanja,
- kroz davanje prednosti mladima, osobito siromašnima,
- kroz obiteljski duh,
- kroz svakodnevnu strpljivost u radu.

Vjera se očituje:
- kroz kršćansku kulturu u kojoj Gospodnji navještaj postaje mjerilo za kulturni rast i kršćansko dozrijevanje,
- kroz trenutke slavlja Božjih i ljudskih ostvarenja.

Salezijanci i laici, koji djeluju u ovoj Ustanovi, nastavljaju don Boscovo djelo nastojeći ostati vjerni njegovom stilu, duhu i metodi odgoja.

Nastavnici i odgojitelji u svom odgojno-obrazovnom pristupu nastoje:
- ići ususret učenicima vodeći računa o njihovim mogućnostima,
- pomažu učenicima svladati poteškoće pri učenju,
- razvijaju kod učenika svijest pripadnosti, pozitivnih odnosa, suradnje s kolegama i nastavnicima kao prvo iskustvo svijesti oko društvene odgovornosti i promicanja zajedničkog dobra,
- nastoje objediniti kulturne i vjerske vrijednosti,
- upućuju na vrijednosti Isusova evanđelja i na osobnoj i društvenoj razini.